Rynek deweloperski IIQ 2017 rok
Rynek deweloperski IIQ 2017 rok
Rynek deweloperski w Polsce w drugim kwartale 2017 roku odnotował spadek sprzedanych lokali względem 1 kwartału 2017.. Spowodowane to było między innymi rekordowymi wynikami sprzedażowymi odnotowanymi w poprzednim kwartale, a także wyczerpaniem środków finansowych programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Sytuacja na rynku nieruchomości w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Gdańsk kształtowała się na różnym poziomie. W drugim kwartale br.. w Warszawie wydano pozwolenie na budowę dla 8739 mieszkań, 3261 w Krakowie, natomiast 1332 w Gdańsku. Zgodnie z danymi GUS rozpoczęto budowę 7203 mieszkań w Warszawie, 1960 w Krakowie oraz 1978 lokali w Gdańsku.

Podaż
Deweloperzy nie zwalniają tempa, ich oferta wciąż mocno zasila rynek. W porównaniu do I kwartału 2017 roku w Warszawie odnotowano niewielki spadek liczby oferowanych mieszkań o 2,7 %. Widoczny spadek wystąpił w Krakowie i wynosił 14,8%. Nie wpłynęło to znacząco na ofertę miasta gdyż w Krakowie odnotowano ponad 9 tys. mieszkań oferowanych na sprzedaż. W przypadku Gdańska wystąpił wzrost liczby mieszkań znajdujących się aktualnie w ofercie deweloperów o 4,7%. Reasumując dla ww. miast oferta w drugim kwartale wzrosła o 4,2%.


Popyt
Drugi kwartał br. charakteryzował się spadkiem liczby sprzedanych lokali. Wpływ na taką sytuację na rynku z pewnością miał rekordowy wynik sprzedaży w poprzednim kwartale, a także wyczerpanie środków programu „Mieszkanie dla Młodych”. W Warszawie wskaźnik sprzedaży spadł około 23%, w Krakowie 18%, a w Gdańsku 14%. Ciężko utrzymać tak wysoki poziom sprzedaży jaki wystąpił w I kwartale 2017 r. dlatego nieunikniony był spadek sprzedaży w kwartale bieżącym. W Warszawie popyt spadł prawie o ¼. Łącznie w Warszawie, Krakowie i Gdańsku sprzedano około 10,5 tys. mieszkań.Zgodnie z wynikami monitoringu RedNet Property Group na trzech powyższych rynkach w drugim kwartale wprowadzono około 120 nowych projektów deweloperskich. Oczywiście największą ofertą wyróżniała się stolica, gdzie wprowadzono około 50 nowych projektów, w Krakowie zaledwie 16, natomiast w Gdańsku wprowadzono o 11 inwestycji więcej niż w kwartale poprzednim (31 nowych inwestycji), co daje łącznie około 9 tysięcy nowych mieszkań.

Ceny ofertowe mieszkań w Warszawie, Gdańsku i Krakowie
W Warszawie w drugim kwartale bieżącego roku obserwowano niewielki spadek cen oferowanych mieszkań względem poprzedniego kwartału, przy równoczesnym niewielkim wzroście średniej ceny mieszkań sprzedanych (wzrost o 0,2% względem poprzedniego kwartału), co było spowodowane znacznym wzrostem oferty z najniższego poziomu cenowego.
Drugi kwartał 2017 roku w Krakowie cechował się wzrostem zarówno średniej ceny lokali znajdujących się w ofercie, jak i średniej ceny mieszkań sprzedanych. Średnia cena mieszkań sprzedanych w Krakowie wzrosła o 2,4% względem I kwartału 2017 r., podczas gdy średnia cena oferty mieszkań na koniec czerwca 2017 roku była od niej o 0,6% niższa.

W Trójmieście wystąpił spadek średniej ceny lokali znajdujących się w ofercie i wzrost średniej ceny mieszkań sprzedanych. Średnia cena mieszkań sprzedanych w Trójmieście w II kwartale była o 3,0% wyższa niż w poprzednim kwartale, podczas gdy średnia cena oferty mieszkań na koniec czerwca była od niej o 4,6% wyższa.

Wysoki odsetek transakcji gotówkowych potwierdza, że Polacy nadal inwestują w nieruchomości, a deweloperzy wykorzystują dobrą passę i zasilają rynek nowymi projektami w atrakcyjnych lokalizacjach o parametrach odpowiadających oczekiwaniom nabywców. Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest wejście w życie dnia 22 lipca ustawy o kredycie hipotecznym, która ma wprowadzić znaczne zmiany przy udzielaniu kredytu. Ponadto w czerwcu 2017 r. ruszyły prace nad nowelizacją ustawy regulującej funkcjonowanie programu MdM, która ma pozwolić na uruchomienie w III kwartale br. dodatkowych dopłat do mieszkań planowanych do oddania w 2017 r. W związku z tym można spodziewać się kolejnych dobrych wyników na rynku nieruchomości w Polsce.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta