Analiza 1 km na potrzeby prospektu informacyjnego

„Analiza 1 km” obejmuje komplet informacji niezbędnych do sporządzenia prospektu informacyjnego dla danego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Inwestycji zgodnie z ustawą z dnia
20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Zakres opracowania:

 • informacje dotyczące obiektów istniejących położonych w sąsiedztwie danego zadania inwestycyjnego i wpływających na warunki życia (uwarunkowania lokalizacji zadania inwestycyjnego wynikające z istniejącego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości) w szczególności obiekty generujące uciążliwości zapachowe, hałasowe, świetlne,
 • ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub ich fragmentów, znajdujących się w odległości do 100 m od granicy terenu objętego danym zadaniem inwestycyjnym, z wyszczególnieniem:
  • przeznaczenia terenu w planie,
  • maksymalnej wysokości zabudowy,
  • minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej,
  • minimalnej liczby miejsc do parkowania.
 • informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczące przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od terenu objętego danym zadaniem inwestycyjnym, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach, w zakresie i zgodnie z podziałem wskazanym we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta