Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny

Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca specjalną ochronę nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych. Jednym z jej kluczowych elementów jest zobowiązanie dewelopera do sporządzenia jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia. Dlaczego jest on taki ważny?

Prospekt wraz z załącznikami stanowić będzie integralną część umowy deweloperskiej oraz podstawowe źródło informacji o realizowanej inwestycji. Zainteresowany zakupem mieszkania czy domu jednorodzinnego klient, przed podpisaniem umowy przedwstępnej będzie musiał zapoznać się z prospektem oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią. Dokument napisany niezgodnie z wytycznymi ustawy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy deweloperskiej, a jego niesporządzenie traktowane jest jako wykroczenie i będzie podlegać karze grzywny.

Zespół działu REDNET CONSULTING wychodzi naprzeciw nowym wymaganiom i pomoże Państwu w przygotowaniu prospektu spełniającego nie tylko wymogi ustawy, ale także oczekiwania estetyczne klienta.

Jego zakres tematyczny dzieli się na dwie części:

Część ogólną, zawierająca precyzyjne informacje dotyczące:

 • danych identyfikacyjnych i kontaktowych dotyczących dewelopera
 • doświadczeniu dewelopera
 • gruntu, w tym przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego oraz przewidzianych inwestycjach w promieniu 1 km od planowanej inwestycji
 • przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym etapów prac oraz sposobu ich finansowania
 • warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej
 • sytuacji finansowej dewelopera.

oraz część indywidualną, gdzie znajdą się m.in. informacje o:

 • cenach za metr kwadratowy
 • położeniu oraz cechach domu jednorodzinnego, bądź budynku w którym będą znajdować się lokale mieszkalne
 • usytuowaniu lokalu mieszkaniowego w budynku
 • powierzchni i układzie pomieszczeń
 • standardzie prac wykończeniowych.

Integralną część prospektu informacyjnego stanowią także załączniki w postaci:

 • rzutu kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego
 • oraz projektu umowy deweloperskiej.

Zakres merytoryczny opracowania może być poszerzony lub zawężony.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta