Doradztwo w zakresie inwestycji publicznych

Dział REDNET Consulting oferuje doradztwo instytucjom publicznym w zakresie przeprowadzania inwestycji polegających na zagospodarowaniu posiadanych przez nie terenów, realizacji projektów polegających na budowie budynków komunalnych oraz budynków użyteczności publicznej jak również podejmowania współpracy z partnerami prywatnymi.

Proponujemy wsparcie w zakresie oceny możliwości wykorzystania konkretnej nieruchomości oraz rekomendacji sposobu jej zagospodarowania lub zabudowy. Wspomagamy naszych klientów doradzając optymalne rozwiązania techniczne, jak również prawne, umożliwiające udaną realizację projektu. Działamy zarówno na etapie planowania inwestycji i uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń, jak również na etapie budowy i wprowadzania obiektu do użytkowania. Zwracamy uwagę nie tylko na konkretną działkę, ale także na jej bliższe i dalsze otoczenie, planowane inwestycje, dane demograficzne i ekonomiczne dotyczące rejonu, w którym zlokalizowana jest nieruchomość. Jesteśmy w stanie wspomagać naszych klientów podczas przygotowania gruntów pod działania z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz ocenić szanse powodzenia projektu.

W ramach naszej oferty proponujemy następujące elementy. Istnieje możliwość wybrania niektórych z nich lub uzupełnienia oferty o inne:

 • Szczegółowa analiza lokalizacji nieruchomości
 • Ocena możliwych koncepcji zagospodarowania terenu
 • Doradztwo w zakresie występowania o zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Doradztwo w zakresie komercjalizacji posiadanych nieruchomości, w szczególności poprzez wskazanie jakiego typu najemcy pozwolą zmaksymalizować przychody i zapewnić odpowiedni rozwój tkanki miejskiej
 • Dekompozycja cen lokali mieszkalnych i usługowych
 • Ocena przyjętych założeń dotyczących zagospodarowania terenu na podstawie danych demograficznych, ekonomicznych, informacji na temat planowanych inwestycji a także badania przepływów ludności
 • Doradztwo w zakresie podejmowania strategicznych działań i wieloletniego planowania (np. rozwój budownictwa komunalnego, współpraca z inwestorami prywatnymi)
 • Określenie założonych parametrów inwestycyjnych oraz oparte na nich analizy finansowe inwestycji
 • Przygotowanie opinii o projekcie dla banku
 • Studium wykonalności projektu
 • Rekomendacja sposobu kreowania potencjalnej inwestycji (wraz z kształtowaniem wizerunku inwestora)
 • W przypadku budownictwa komunalnego proponujemy analizę informacji dotyczących podaży mieszkań na rynku: zasoby mieszkaniowe, plany zagospodarowania przestrzennego, skala budownictwa, prawdopodobny dalszy rozwój działalności deweloperskiej, rozwój infrastruktury drogowej
 • Prognozy na przyszłość w zakresie rozwoju rynku mieszkaniowego we wskazanym rejonie
 • Pomoc w zakresie przygotowania wielofunkcyjnych inwestycji, wskazanie sposobu ich finansowania a następnie zarządzania wraz z komercjalizacją odpowiednich ich części (np. handlowej czy sportowej)
 • Proponowane podziały nieruchomości w celu wykorzystania ich pod projekty o różnych funkcjach
 • Wsparcie planowania projektów rewitalizacyjnych w celu osiągnięcia zakładanych założeń projektu i wykorzystaniu aktywności inwestorów prywatnych
 • Analiza SWOT każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Każdy przypadek analizujemy indywidualnie. Powyższe elementy to przykładowe działania, jakie możemy podjąć podczas współpracy z klientem. Nasze doświadczenie w pracy przy projektach inwestycyjnych od momentu powstania ich koncepcji aż po zarządzanie nimi, pozwalają nam dostosować działania do potrzeb naszych klientów.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta