Monitoring rynku

Monitoring rynku

Kompendium wiedzy o aktualnej i prognozowanej sytuacji po popytowej i podażowej stronie rynku. W oparciu o tą wiedzę powiemy Ci jaką chłonność oferuje rynek oraz wskażemy luki, w których powinna znaleźć się Twoja inwestycja. Dowiesz się również czego nabywcy pragną, a co faktycznie kupują.

W opracowaniu przedstawiona zostanie dostępna oferta mieszkaniowa w podziale na poszczególne dzielnice oraz standardy inwestycji. Przeanalizowane zostanie tempo sprzedaży lokali dla całego miasta i poszczególnych dzielnic w podziale na typy mieszkań (jedno-, dwu-, trzy-, czteropokojowe i większe) oraz chłonność rynków, które reprezentują. Raport będzie także zawierał średnioterminową prognozę kształtowania się tempa sprzedaży na rynku.

Jego zakres tematyczny to:

 • Oferta mieszkaniowa na analizowanym rynku
 • Tempo sprzedaży mieszkań
  - aktualny udział dzielnic w sprzedaży rynkowej
  - zmiana tempa sprzedaży w czasie wg wolumenu sprzedaży oraz udziału rynkowego
  - relacja pomiędzy tempem sprzedaży a ofertą w poszczególnych dzielnicach
 • Struktura sprzedaży mieszkań
  - deklaracje a transakcje – porównanie preferencji nabywców do faktycznej sprzedaży
  - struktura sprzedaży po pokojach i metrażach
  - struktura sprzedaży według standardu lokali – wszystkie inwestycje podlegające badaniu zostały autorsko podzielone na trzy
  - segmenty rynkowe (A, B, C) według typologii ustalonej przez redNet Property Group, dział Consulting
  - struktura sprzedaży według terminu realizacji inwestycji
  - ceny mieszkań sprzedanych w poszczególnych dzielnicach
 • Chłonność analizowanego rynku mieszkaniowego (prognozowane tempo sprzedaży w kolejnych 4 kwartałach z uwzględnieniem projektów planowanych do wprowadzenia na rynek)
 • Podsumowanie.

Monitoring rynku prowadzony jest obecnie dla Warszawy, Krakowa, Łodzi, Trójmiasta, Poznania, Wrocławia, Katowic i Szczecina.

Opracowanie jest dostępne w ujęciu kwartalnym (przygotowywane jest za I, II, III i IV kwartał).

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta