Warszawski pierścień domyka się
Nowy odcinek warszawskiej obwodnicy ma pozwolić na szybkie, bezpieczne i komfortowe podróżowanie. Południowa Obwodnica Warszawy, czyli trasa ekspresowa S2, ma być gotowa w III kwartale 2020 roku. Cała inwestycja podzielona została na trzy zadania:
  • Zadanie A – od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km;
  • Zadanie B – od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km;
  • Zadanie C – od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę m. in. drogi ekspresowej o długości 18,5 km, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, oraz urządzeń ochrony środowiska. Celem inwestycji jest powiązanie dróg warszawskich z istniejącym odcinkiem autostrady A2 (powiązanie nastąpi w węźle „Konotopa”) oraz z planowaną częścią autostrady A2 (w węźle „Lubelska”).

Korzyści dla miasta
Dla mieszkańców Warszawy najważniejszymi korzyściami płynącymi z powstania Południowej Obwodnicy Warszawy będzie ograniczenie tranzytu w mieście oraz usprawnienie funkcjonowania ruchu płynącego nie tylko ze wschodniej części Warszawy, ale również z miast satelitarnych. Spowoduje to zwiększenie komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu podróży co z kolei wpłynie na spadek ryzyka wypadków oraz zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin.

Korzyści dla dzielnicy Wawer
Oczywistym następstwem powstania POW będzie przyspieszony rozwój terenów sąsiednich, w szczególności dzielnicy Wawer, która posiada szeroki zasób gruntów inwestycyjnych. Podobny wzrost liczby inwestycji oraz popularności całej dzielnicy był widoczny na Bemowie (po zakończeniu budowy trasy S8, która usprawniła transport w północno-zachodniej części miasta). Dzięki Południowej Obwodnicy Warszawy poprawie ulegnie komunikacja pomiędzy Wawrem i Ursynowem (aż do Mokotowa). Najistotniejszym elementem dla mieszkańców Wawra będzie most łączący dzielnicę Wawer oraz dzielnicę Wilanów – pozwoli on na odciążenie Wału Miedzeszyńskiego. Innym istotnym elementem inwestycji będzie również planowe wybudowanie ścieżek rowerowych – jest to aspekt szczególnie istotny dla wielu mieszkańców Wawra, którzy wybierają tę dzielnicę ze względu nie tylko na niskie ceny nieruchomości mieszkaniowych, ale również za względu na walory przyrodnicze sąsiedztwa oraz wciąż rozwijającą się infrastrukturę wypoczynkowo-rekreacyjną.
Nowa inwestycja może mieć największe znaczenie dla Miasteczka Wawer (planowanego w rejonie ulic Poezji i Bysławskiej). Odległość Miasteczka Wawer od POW będzie wynosić około 1 km w linii prostej.

Obawy mieszkańców
Kwestiami budzącymi największy niepokój mieszkańców dzielnicy Wawer jak i dzielnicy Wilanów jest możliwe niedostateczne zabezpieczenie ekranami akustycznymi planowanej trasy – mieszkańcy preferują osłonięcie trasy ekranami na całej jej długości. Społeczność Miedzeszyna i Falenicy obawia się również degradacji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Początkowo trasa miała być przeprowadzona przez tereny parku krajobrazowego estakadą, obecnie trasa ma zostać poprowadzona wykopem.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta