REIT (Real Estate Investment Trust)
REIT to narzędzie, które ma rozszerzyć możliwości inwestowania w nieruchomości pod wynajem. Opcja ta ma być dostępna (od wejścia w życie projektowanej ustawy) dla szerszej grupy inwestorów – również tych o ograniczonych środkach.

Będą to spółki a ich zysk będzie pochodził z długoterminowego wynajmu nieruchomości (w udziale nie mniejszym niż 80 % zyski będą musiały być generowane przez wynajem lub sprzedaż). Akcjonariusze będą czerpać korzyści finansowe w postaci dywidend (nie mniej niż 90% zysków REITu za ostatni rok).

Cecha REITów, która będzie najważniejsza dla większości potencjalnych inwestorów to szansa na zainwestowanie oszczędności w nieruchomości nawet przy środkach niepozwalających na zakup własnego mieszkania. Następny istotny czynnik, który będzie skłaniał do inwestowania w te spółki to otrzymywana stopa zwrotu z inwestycji. Biorąc pod uwagę uwarunkowania polskiego rynku nieruchomości, światowe trendy oraz stopy zwrotu otrzymywane na rynkach państw, w których ten model inwestowania funkcjonuje od lat, przewiduje się stopę zwrotu około 5%. Będzie to z pewnością atrakcyjna alternatywa dla lokat bankowych.

Kolejną cechą REITów, która ma przyciągać drobnych akcjonariuszy, ma być niskie ryzyko związane z inwestycjami w te wehikuły. Należy jednak wziąć pod uwagę, że pomimo wielu zapewnień oraz notowania tych spółek na giełdzie, ryzyko związane z tymi podmiotami odpowiada ryzyku na rynku akcji a nie obligacji. Fakt ten może zniechęcać tych inwestorów, którzy preferują stabilne, pewne, choć niewielkie zyski.

Podejście społeczeństwa
Najważniejszym czynnikiem, który zadecyduje o niepowodzeniu lub powodzeniu nowej formy inwestowania na polskim rynku nieruchomości będzie postrzeganie tej metody lokowania kapitału przez społeczeństwo. Prognozy dla REITów są pomyślne. Wpływa na to przede wszystkim fakt, że Polacy wierzą w stabilny wzrost rynku nieruchomości. Jest on obserwowany od wielu lat i nawet okresowe wahania w ciągu roku są niewielkie. W ostatnim okresie rynek nieruchomości przeżywa prawdziwy renesans. I półrocze 2017 r. było rekordowe pod względem sprzedanych przez deweloperów mieszkań (na badanych rynkach: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto). Hossa na rynku skłoni inwestorów do kupowania akcji REITów, a przewidywania co do dobrej sytuacji nie tylko w 2017 r., ale również w roku 2018 spowodują pogłębienie trendu oraz dodatkowo zwiększają zainteresowanie.

Przywiązanie społeczeństwa do rynku nieruchomości może też stanowić pewne ograniczenie dla rozwoju REITów. Polacy lubią być właścicielami mieszkań. Dają nam one poczucie bezpieczeństwa oraz pozwalają na tworzenie długoterminowych planów – dochody z wynajmu mieszkania jako forma powiększenia emerytury czy też zapewnienie dzieciom pewnego startu i zapewnienie im samodzielnego mieszkania. Sprzyja temu również bardzo szeroka oferta deweloperów – pozwala ona na wybór mieszkania, które najbardziej odpowiada naszym potrzebom oraz inspiruje nawet tych, którzy nie planowali zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Niskie stopy kredytów oraz stosunkowo wysokie czynsze najmu zachęcają wielu młodych ludzi do wzięcia kredytu mieszkaniowego. Społeczeństwo wciąż nie jest przekonane co do opłacalności bycia długoterminowym najemcą.

Powyższe czynniki nie powinny jednak zaważyć na silnej pozycji REITów oraz ich rozwoju, ponieważ produkt ten skierowany jest do innej grupy docelowej niż tradycyjny nabywca mieszkań na wynajem.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta