Sytuacja na trójmiejskim rynku mieszkaniowym w III kwartale 2018 r
Sytuacja na trójmiejskim rynku mieszkaniowym w III kwartale 2018 r.
III kwartał 2018 r. w Trójmieście charakteryzował się wzrostem dostępnej oferty mieszkaniowej. Ponadto w analizowanym okresie do sprzedaży wprowadzono aż 45 nowych inwestycji oraz odnotowano wzrost sprzedaży. Dodatkowo III kwartał 2018 r. cechował się wzrostem cen jednostkowych mieszkań deweloperskich i osiągnięciem rekordowych cen średnich.

Oferta
Na koniec września 2018 roku w ofercie mieszkaniowej w Trójmieście pozostawało 6,1 tys. lokali, z czego 7,3% stanowiły mieszkania gotowe. Względem II kwartału 2018 roku odnotowano znaczny wzrost liczby mieszkań dostępnych w ofercie (o 37,0%) oraz wzrost liczby lokali gotowych. Na koniec września 2018 roku największą ofertą mieszkaniową w Trójmieście dysponował Gdańsk, gdzie dostępnych było 68,7% całkowitej oferty mieszkaniowej Trójmiasta. Kolejne pozycje zajęły Gdynia i Sopot, z udziałem odpowiednio 29,4% i 1,9%. Na koniec
III kwartału 2018 roku segment popularny stanowił 55,2% całkowitej trójmiejskiej oferty. W ofercie standardu B znalazło się 36,1% całkowitej oferty, a pozostałe 8,7% cechował najwyższy standard wykończenia. Najwięcej gotowych mieszkań dostępnych jest w standardzie popularnym, najmniej – w standardzie apartamentowym.

Wprowadzone
W III kwartale 2018 roku w Trójmieście do sprzedaży wpłynęło rekordowo około 3,4 tys. lokali mieszkalnych, o ponad 2,5 tys. lokali więcej niż kwartał wcześniej, który charakteryzował się najniższym poziomem nowowprowadzonych mieszkań od I kwartału 2015 roku. Nowa podaż w największym stopniu zasiliła ofertę mieszkaniową Gdańska (32 projekty mieszkaniowe) i Gdyni (12 projektów mieszkaniowych), gdzie rozpoczęto odpowiednio sprzedaż 2,4 tys. i 1,0 tys. nowych mieszkań. W III kwartale 2018 roku na rynek mieszkaniowy w Trójmieście trafiały głównie inwestycje w segmencie popularnym (1,8 tys. j.m.) i podwyższonym (1,5 tys. j.m.).

Ceny
W III kwartale 2018 roku średnie ceny mieszkań z rynku pierwotnego w Trójmieście osiągnęły rekordowe pułapy. Średnia cena mieszkań wprowadzonych do oferty w III kwartale 2018 roku w Trójmieście wyniosła ok. 8 400 PLN/mkw. i była o 1,8% niższa niż średnia cena mieszkań oferowanych na koniec września 2018 roku. Względem poprzedniego kwartału, średnia cena mieszkań wprowadzonych do oferty wzrosła o 7,2%. Średnia cena wszystkich mieszkań z rynku pierwotnego znajdujących się w ofercie trójmiejskiej w III kwartale 2018 również wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału (o 3,4%) i wyniosła blisko 8 600 PLN/mkw. Gwałtowny wzrost cen mieszkań w ostatnich kwartałach jest spowodowany m.in. najmem krótkoterminowym, cieszącym się wysokim zainteresowaniem w Trójmieście.

Sprzedaż
Od początku 2018 roku na trójmiejskim rynku mieszkaniowym odnotowano tendencję spadkową w sprzedaży mieszkań. W III kwartale 2018 roku sprzedaż mieszkań wzrosła i w porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano blisko 54,3% więcej transakcji z rynku pierwotnego. Łącznie w III kwartale 2018 r. deweloperzy sprzedali około 2,1 tys. mieszkań. Najszybciej w tym okresie sprzedawały się mieszkania w Gdańsku, natomiast najwolniej w Sopocie.
Największą popularnością wśród nabywców w III kwartale 2018 roku cieszyły się mieszkania wykonane w standardzie popularnym C (58,5% wszystkich sprzedanych lokali). Segment B posiadał 35,9% udziału w strukturze sprzedaży, natomiast najniższy udział w sprzedaży posiadał standard wysoki A - 5,6%.

Przewidywania
W nadchodzących kwartałach kluczowymi czynnikami, które mogą wpłynąć na osłabienie popytu na mieszkania w Trójmieście, jak i w całej Polsce, będą: możliwy dalszy wzrost cen mieszkań
i ewentualny wzrost stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych z jednej strony ograniczy popyt (wzrost kosztu kredytów hipotecznych, spadek atrakcyjności inwestowania w mieszkania), a z drugiej zwiększy koszty funkcjonowania deweloperów. Natomiast na podaż mogą negatywnie wpłynąć następujące czynniki: coraz mniej terenów inwestycyjnych, rosnące ceny gruntów oraz rosnące koszty wykonawstwa.
W Trójmieście nadal widoczne jest duże zapotrzebowanie na zakup mieszkania i w najbliższym czasie przewidujemy wysoki poziom sprzedaży. Nie mniej jednak ostateczny stan rynku w latach 2018 – 2021 mocno zależy od sytuacji gospodarczej w kraju, fluktuacji na rynku kredytów mieszkaniowych oraz dalszych możliwości deweloperskich. A w sytuacji, gdzie dalsze wzrosty cen mieszkań są wielce prawdopodobne, to na ile potencjalni nabywcy są w stanie w dalszej mierze zdecydować się na zakup mieszkania.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta