Rynek mieszkaniowy w Polsce w III kwartale 2018 r.
Rynek mieszkaniowy w Polsce w III kwartale 2018 r.
III kwartał 2018 r. w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi charakteryzował się wzrostem dostępnej oferty mieszkaniowej. Ponadto w porównaniu do poprzedniego kwartału do sprzedaży wprowadzono więcej mieszkań oraz odnotowano niewielki wzrost sprzedaży. Dodatkowo III kwartał 2018 r. cechował się wzrostem cen jednostkowych mieszkań deweloperskich.

Oferta i nowowprowadzone inwestycje
Na koniec września 2018 roku w ofercie mieszkaniowej w sześciu analizowanych miastach pozostawało 50,7 tys. lokali. Względem II kwartału 2018 roku odnotowano wzrost liczby mieszkań dostępnych w ofercie o 9,0%. Na koniec września 2018 roku największą ofertą mieszkaniową dysponowała Warszawa (17,8 tys.), a następnie Wrocław (9,7 tys.) oraz Kraków (7,5 tys.). Oferta mieszkaniowa w stosunku do II kwartału 2018 r. najbardziej wzrosła w Trójmieście
(o 37,0%) i w Poznaniu (o 12,7%). Na koniec III kwartału 2018 roku segment popularny stanowił 66,1% całkowitej oferty w sześciu analizowanych miastach. W ofercie standardu B znalazło się 30,5% całkowitej oferty, a pozostałe 3,4% cechował najwyższy standard wykończenia.
W III kwartale 2018 roku wprowadzono do sprzedaży ok. 18,5 tys. lokali mieszkalnych, o ponad 3,7 tys. lokali więcej niż kwartał wcześniej. Nowa podaż w największym stopniu zasiliła ofertę mieszkaniową Warszawy, a następnie Trójmiasta, Krakowa i Wrocławia, gdzie rozpoczęto odpowiednio sprzedaż 5,8 tys., 3,5 tys., 3,2 tys. i 3,2 tys., nowych mieszkań.

Ceny
W III kwartale 2018 roku najwyższe średnie ceny mieszkań pozostających w ofercie odnotowano w Warszawie (ok. 8 900 PLN/mkw.) oraz w Trójmieście (ok. 8 600 PLN/mkw.). W porównaniu do poprzedniego kwartału średnia cena mieszkań pozostających w ofercie wzrosła we Wrocławiu
(o 5,6%), w Warszawie (o 5,3%), w Trójmieście (o 3,4%) i w Łodzi (o 2,6%). Natomiast niewielki spadek cen wystąpił w Poznaniu (o 2,9%) i Krakowie (o 0,2%).
Względem II kwartału 2018 r. średnia cena mieszkań wprowadzonych do oferty w III kwartale 2018 roku wzrosła we Wrocławiu (o 9,0%) i w Trójmieście (o 7,2%), natomiast spadła w Poznaniu (o 13,3%), w Krakowie (o 6,8%), w Łodzi (o 1,7%) i w Warszawie (o 0,7%). Spadki średnich cen mieszkań wprowadzonych do oferty w III kwartale 2018 roku w powyższych miastach wynikają
z dużej liczby nowych inwestycji mieszkaniowych realizowanych w standardzie popularnym
w stosunku do małej liczby nowych inwestycji dostępnych w standardzie podwyższonych
i apartamentowym.

Sprzedaż
W sześciu analizowanych miastach w III kwartale 2018r. sprzedano łącznie ok. 15,2 tys. lokali.
W porównaniu do II kwartału 2018 r. odnotowano wzrost sprzedaży o 5,5%. W III kwartale 2018 r. największą liczbę mieszkań sprzedano w Warszawie (5,5 tys.), we Wrocławiu (2,7 tys.),
w Krakowie (2,7 tys.) oraz w Trójmieście (2,2 tys.). Względem poprzedniego kwartału sprzedaż najbardziej wzrosła w Trójmieście (o 54,3%), we Wrocławiu (o 22,9%) i w Warszawie (o 4,3%), natomiast spadła w Poznaniu (o 31,9%), w Łodzi (o 15,4%) i w Krakowie (1,2%).
Najwięcej mieszkań w sześciu analizowanych miastach sprzedano w standardzie popularnym (64,0%). Standard podwyższony i apartamentowy reprezentowało odpowiednio 33,4% i 2,6% wszystkich sprzedanych lokali w analizowanym okresie.

Przewidywania
Relacje pomiędzy popytem a podażą na rynku mieszkaniowym oraz to jak one będą ze sobą współgrały na przestrzeni lat są procesem złożonym i wymagają szczegółowej analizy. Dlatego też prognozując chłonność rynku mieszkaniowego w głównych miastach Polski należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które stymulują ten rynek.
W nadchodzących kwartałach czynnikami wpływającymi negatywnie na podaż mogą być rosnące koszty wykonawstwa oraz rosnące ceny gruntów, spowodowane coraz mniejszą ilością terenów inwestycyjnych. Natomiast na osłabienie popytu może wpłynąć ewentualny wzrost stóp procentowych oraz możliwy dalszy wzrost cen. Według wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną bez zmian nawet do końca 2019 roku. W związku z tym, w najbliższych kwartałach rynek nadal będzie stymulowany przez tanie kredyty oraz wysoką aktywność inwestorów.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta