Migracje zarobkowe obrywateli Ukrainy w Polsce
W 2016 i 2017 roku Polska była liderem pod względem liczby przyjętych imigrantów zarobkowych wyprzedzając Stany Zjednoczone oraz Niemcy. Szacuje się, że w 2017 roku do Polski przyjechało blisko 1,2 mln migrantów zarobkowych. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy.

Wzrost skali imigracji zarobkowych w Polsce widoczny jest w wydanych wizach na pracę oraz zezwoleniach na pracę cudzoziemców. W 2014 roku wydano 44,4 tys. zezwolenia, a już w 2017 roku blisko 236,0 tys. Najwięcej zezwoleń w każdym roku wydane było obywatelom Ukrainy – w 2017 roku ponad 80,0%.

Z roku na rok zwiększa się również liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. W 2014 roku około 124,3 tys. cudzoziemców było zgłoszonych w ZUS, a na koniec września 2019 roku 665,6 tys.

W 2014 roku zgłoszonych do ZUS było około 49,0 tys. obywateli Ukrainy. Na przestrzeni ostatnich lat liczba ubezpieczonych rokrocznie rosła i na koniec września 2019 roku osiągnęła poziom prawie 500 tys. osób.

Wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców jest pozytywnym zjawiskiem i świadczy o tym, że coraz więcej imigrantów pracuje legalnie. Dzięki ubezpieczeniu mogą także liczyć na polską emeryturę, co może skłonić ich do pozostania w kraju na stałe. Obywatele Ukrainy stanowili 75,0% wszystkich cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.
Większość imigrantów z Ukrainy mieszka i pracuje na terenie województwa mazowieckiego (świadczą o tym dane o wydanych zezwoleniach na pracę czy zgłoszeniach do ZUS). Z badań ankietowych przeprowadzonych przez zespół redNet Consulting wśród obywateli Ukrainy mieszkających w aglomeracji warszawskiej wynika, że blisko 40,0% obywateli Ukrainy planuje zostać w Polsce na stałe, a co trzeci planuje zakup mieszkania.

Ankietowani obywatele Ukrainy najczęściej wynajmują mieszkanie w kilka osób – średnio w jednym lokalu mieszkają cztery osoby. Biorąc pod uwagę dane o wydanych pozwoleniach na pracę, i wydanych wizach można oszacować, że obecnie migranci z Ukrainy wynajmują nawet około 220 tys. lokali mieszkalnych.
Warto wspomnieć, że w przyszłości popyt mieszkaniowy generowany przez obywateli Ukrainy może wzrosnąć nawet do 290 tys. lokali. Imigranci dłużej przebywający w Polsce na skutek wzrostu doświadczenia i zamożności, będą dążyć do zmiany standardu zamieszkania.

Obywatele Ukrainy stanowią coraz liczniejszą grupę klientów na rynku nieruchomości mieszkaniowych zarówno, jeśli chodzi o wynajem jak i zakup mieszkania. W 2018 roku Ukraińcy zakupili w Polsce blisko 2,0 tys. mieszkań. Dla porównania w 2014 roku odnotowano niespełna 430 takich transakcji.
Mimo otwarcia niemieckiego rynku pracy, skala imigracji w Polsce może się powiększyć, co będzie spowodowane zarówno napływem nowych osób jak i członków rodzin imigrantów, którzy w Polsce przebywają już od jakiegoś czasu. Polska jest dla obywateli Ukrainy atrakcyjnym krajem ze względu na podobieństwo kulturowe oraz językowe. Obywatele Ukrainy dłużej mieszkający i legalnie pracujący w Polsce mogą liczyć na uzyskanie obywatelstwa. Znaczna grupa osób jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, przez co w przyszłości może liczyć na polską emeryturę. Tym samym można się spodziewać, że obywatele Ukrainy w ciągu najbliższych lat będą stanowić coraz większą grupę klientów na rynku mieszkaniowym – zarówno rynku najmu jak i sprzedaży.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta