redNet Consulting poszukuje gruntów oraz projektów inwestycyjnych

redNet Consulting poszukuje gruntów oraz projektów inwestycyjnych przeznaczonych przez właścicieli do sprzedaży. Dzięki dogłębnej znajomości sytuacji w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości w Polsce oraz posiadanej bazie inwestorów analitycy organizują zaplecze merytoryczne dla planowanego procesu sprzedaży i pomagają w zawarciu transakcji satysfakcjonujących zarówno sprzedającego jak i nabywcę.

Podczas przygotowań do transakcji opracowywane jest memorandum inwestycyjne, w którym badane i prezentowane są najważniejsze cechy i czynniki wpływające na atrakcyjność oraz możliwe sposoby wykorzystania danej nieruchomości.

Memorandum inwestycyjne zawiera między innymi:

  • Szczegółową analizę lokalizacji nieruchomości
  • Ocenę możliwych koncepcji zagospodarowania terenu
  • Charakterystykę lokalnego rynku wraz z prognozami jego rozwoju
  • Oszacowanie skali konkurencji w otoczeniu nieruchomości
  • Określenie założonych parametrów inwestycyjnych oraz oparte na nich analizy finansowe inwestycji
  • Studium wykonalności planowanego projektu
  • Rekomendacje sposobu kreowania potencjalnej inwestycji

Memorandum inwestycyjne jest atrakcyjną kartą przetargową przy negocjowaniu warunków sprzedaży nieruchomości. Potencjalny nabywca dzięki informacjom zawartym w opracowaniu uzyskuje szeroką wiedzę o przedmiocie transakcji, co sprawia, że może świadomie podejmować decyzje inwestycyjne.

redNet Consulting współpracując z architektami tworzy również szczegółowe plany zagospodarowania działek. Określenie najważniejszych parametrów takiego planu (np. w przypadku inwestycji mieszkaniowej) oparte jest o prowadzone dwa razy do roku badania preferencji nabywców na rynku mieszkaniowym, dzięki czemu sporządzony projekt posiada wszystkie cechy niezbędne do odniesienia sukcesu rynkowego.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta