Rynek mieszkaniowy w lutym 2012 roku

Za kilkadziesiąt dni czyli 29 kwietnia 2012 roku wejdzie w życie tzw. „ustawa deweloperska”, która wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących działalności deweloperów mieszkaniowych. Najważniejszymi z nich są obowiązek lokowania wpłat klientów na bankowym rachunku powierniczym, obowiązek dostarczenia klientowi prospektu inwestycyjnego o projekcie oraz konieczność podpisania przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego i wpis roszczeń do księgi wieczystej. Przepisy przejściowe ustawy umożliwiają jednak uchylenie się od obowiązku prowadzenia rachunku powierniczego dla tych inwestycji, których sprzedaż została rozpoczęta przed jej wejściem w życie. Możliwość uniknięcia najbardziej dotkliwego dla deweloperów zapisu tej ustawy wskazuje na to, że pierwsze miesiące 2012 roku powinny przynieść wzrost aktywności deweloperskiej w zakresie nowych inwestycji wprowadzanych do sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że proces inwestycyjny jest długotrwały i złożony i pomimo starań deweloperów wielu z nich nie uda się uzyskać pozwolenia na budowę, które w opinii większości prawników jest dokumentem niezbędnym, aby mówić o rozpoczęciu sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego.

Miasto

Oferta luty 2012

Oferta grudzień 2011

Oferta luty/grudzień

Warszawa

18 502

19 083

-3,0%

Kraków

9 047

8 332

8,6%

Wrocław

8 161

7 428

9,9%

Trójmiasto

7 070

6 619

6,8%

Poznań

4 031

3 883

3,8%

Łódź

2 520

2 622

-3,9%

Katowice

736

786

-6,4%

Razem

50 067

48 753

2,7%

Tabela: Liczba mieszkań pozostających w ofercie największych miast polskich na koniec lutego 2012 roku;
Źródło: redNet Property Group (dział Consultingu)

W większości monitorowanych rynków efekty „ustawy deweloperskiej” w zakresie wzrostu dostępnej oferty są widoczne już w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2012 roku. Na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Katowice) łącznie oferta mieszkań wzrosła o 2,7% w okresie grudzień 2011 – luty 2012 i na koniec lutego 2012 roku przekraczała 50 tys. jednostek. Największy wzrost na poziomie blisko 10% zanotowano we Wrocławiu, następnie w Krakowie (8,6%) i Trójmieście (6,8%). Wyraźnie mniej (o 3,8%) zwiększyła się oferta nowych mieszkań Poznaniu. W Warszawie natomiast w analizowanym okresie zaobserwowano spadek liczby lokali znajdujących się w sprzedaży na poziomie 3%. Odmienna sytuacja wynika z faktu, że podaż mieszkań w Warszawie na oscylująca wokół 19tys. jednostek na koniec roku 2011 (po wzroście na poziomie ok. 15% notowanym w 2011 roku) jest na tyle wysoka, że wyhamowuje skłonność deweloperów do uruchamiania nowych inwestycji. Poza tym kondycja wielu warszawskich deweloperów (zwłaszcza tych największych) jest na tyle dobra, że znacznie mniej obawiają restrykcji wynikających z tej ustawy.
W przypadku mniejszych rynków mieszkaniowych takich jak Łódź czy Katowice oferta kurczyła się w ostatnich miesiącach – występująca tu podaż wydaję się być wystarczająco wysoka w stosunku do istniejącego popytu, wobec tego deweloperzy wstrzymują się z wprowadzaniem nowych inwestycji na rynek.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta