Rozwój dzielnicy Wilanów w Warszawie

Rozwój dzielnicy Wilanów
Dzielnica Wilanów, do niedawna kojarzona głównie z XVII-wiecznym Pałacem króla Jana III Sobieckiego, w ostatnich latach stała się symbolem dynamicznych przemian i rozwoju urbanistycznego.
Istotne zmiany rozpoczęły się pod koniec lat 90-tych, kiedy to Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego sprzedała Grupie Prokom 169 ha działek w Wilanowie Zachodnim, przy ulicy Klimczaka i Przyczółkowej oraz Alei Wilanowskiej. Niedługo po tym powstał projekt gigantycznego osiedla mieszkaniowego, którego twórcą jest znany architekt - Guy Castelain Perry. Stworzył on jeden z największych projektów urbanistycznych w Polsce, zakładający powstanie nowego, spójnego fragmentu miasta wraz z siecią ulic, parkami, infrastrukturą społeczną oraz handlową, którego realizację rozpoczęto w 2003 roku.
W przeciągu ostatniej dekady kilkanaście firm deweloperskich wybudowało zupełnie nowe osiedle, znacznie wyróżniające się na tle innych polskich i warszawskich inwestycji mieszkaniowych, które odmieniło oblicze całej dzielnicy. Jej rozwój odzwierciedlają zmiany liczby ludności oraz zasobów mieszkaniowych. W latach 2002 – 2011 liczba ludności zwiększyła się tu o ponad 70%, z czego liczba dzieci do lat 9 ponad 2,5-krotnie. Wynika to z faktu, że do Miasteczka Wilanów wprowadzają się głównie młode małżeństwa.

Mapa: Położenie Wilanowa na tle innych dzielnic Warszawy. Źródło: redNet Consulting

Wykres: Struktura wiekowa mieszkańców dzielnicy Wilanów w roku 2002. Źródło: redNet Consulting, na podstawie danych GUS

Wykres: Struktura wiekowa mieszkańców dzielnicy Wilanów w roku 2011. Źródło: redNet Consulting, na podstawie danych GUS

Systematyczny wzrost liczby ludności spowodowany jest zarówno wysokim saldem migracji, jak i rosnącą wartością przyrostu naturalnego, które w 2011 roku wynosiły odpowiednio 822 i 288 jednostek.

Wykres: Liczba ludności, przyrost naturalny i saldo migracji dzielnicy Wilanów w latach 2002-2011. Źródło: redNet Consulting, na podstawie danych GUS

W tym samym okresie zasoby mieszkaniowe dzielnicy zwiększyły się o 140%, co spowodowane było głównie dużą liczbą mieszkań oddawanych na terenie Miasteczka Wilanów. Najwięcej mieszkań na terenie Wilanowa oddano w latach 2008 – 2009, kiedy to ich liczba przekraczała 2000 mieszkań rocznie.

Wykres: Mieszkania oddane do użytkowania w dzielnicy Wilanów w latach 2002-2011. Źródło: redNet Consulting, na podstawie danych GUS

Liczba mieszkań oferowanych na terenie Wilanowa kształtowała się w latach 2009-2011 w przedziale 1800-2200 jednostek. W ostatnim roku odnotowano systematyczny spadek oferty związany z jej wyprzedażą. W ostatnim kwartale 2012 roku na terenie Wilanowa oferowano 1289 mieszkań, co daje prawie 7-procentowy udział dzielnicy w ofercie Warszawy. Na koniec grudnia 2012 roku Wilanów uplasował się na szóstej pozycji pod względem wielkości oferty w Warszawie wg dzielnic.

Wykres: Udział oferty wg dzielnic Warszawy na koniec grudnia 2012. Źródło: redNet Consulting

Liczba sprzedanych mieszkań w dzielnicy Wilanów w latach 2009-2011 charakteryzowała się wahaniami, przyjmując wartości z przedziału 100-300 jednostek. W roku 2012 wartość sprzedaży mieszkań na Wilanowie było stosunkowo stabilna i wynosiła od 266 jednostek w I kwartale do 302 jednostek w II kwartale. Pod względem wartości sprzedaży Wilanów, w IV kwartale 2012 roku, zajmował piątą pozycję wśród dzielnic warszawskich, z udziałem wynoszącym prawie 8,4% wszystkich sprzedanych mieszkań.

Wykres: Udział dzielnic w sprzedaży warszawskiej w IV kwartale 2012 roku. Źródło: redNet Consulting.

Ogromna inwestycja doczekała się też dużej dozy krytyki. Pierwotne założenia projektu znacznie się rozmyły, a planowany rozwój infrastruktury nie nadążał w praktyce za rosnącą liczbą inwestycji mieszkaniowych. Mieszkańcy Wilanowa do tej pory skarżą się na brak stref publicznych oraz dogodnych połączeń komunikacyjnych, których rozwój jest dużo wolniejszy niż rynku mieszkaniowego. Mimo wszystko w ostatnich latach stan infrastruktury społecznej znacznie się polepszył. W okolicy otwarto wiele sklepów i punktów usługowych, planowana jest budowa centrum handlowego i obiektów biurowych, a Miasteczko Wilanów ciągle pozostaje preferowaną lokalizacją tzw. klasy średniej.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta