Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych przyjęte przez Sejm

27 września 2013 roku Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w ramach tzw. programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM). Jej celem jest wsparcie osób do 35 roku życia w zakupie pierwszego nowego lokum. O dopłatę będą mogły ubiegać się również osoby, które kupią od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny. Jednocześnie Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez opozycję, przewidujące m.in. pomoc państwa w zakupie mieszkania lub domu z rynku wtórnego oraz zwiększenie środków na realizację programu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Kto będzie mógł skorzystać z Programu?

Zgodnie z przyjętą prze Sejm ustawą, beneficjentami programu mogą zostać osoby w wieku do 35 lat, które nie posiadają jeszcze własnego mieszkania, przy czym w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego z małżonków. Wyłączenia z programu nie powoduje jednak posiadanie ułamkowej części nieruchomości lub posiadanie nieruchomości otrzymanej na drodze spadku lub darowizny. Wsparcie rządowe, w postaci jednorazowego dofinansowania wkładu własnego, udzielane ma być w momencie wypłaty kredytu (zaciąganego na co najmniej 15 lat, o wysokości co najmniej 50% wartości mieszkania), który klient zaciągnie w banku komercyjnym, posiadającym umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank bowiem pomniejszy kwotę kapitału o wartość dofinansowania zwracając się do BGK o zwrot tych środków.

Jakich nieruchomości dotyczy MdM ?

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się nabywcy lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących jedynie z rynku pierwotnego. Dodatkowo osoby spełniające kryteria uczestnictwa w programie, decydujące się na budowę domu systemem gospodarczym, będą mogły korzystać ze zwrotu części podatku VAT za materiały budowlane. Nie będą one jednak objęte rządowymi dopłatami do kredytów. Ponadto nieruchomości, których dotyczyć będzie program, podlegać będą limitom cen oraz powierzchni. Limit powierzchni wynosi w przypadku mieszkań – maksymalnie 75 mkw. powierzchni użytkowej , a w przypadku domów jednorodzinnych – 100 mkw. W obu przypadkach limit ten zostanie zwiększony o 10 mkw. jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci.

Cena mkw. mieszkania, które będą mogli kupić beneficjenci programu, nie będzie mogła przekroczyć limitu publikowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Limity te będą liczone jako 110 procent średniej z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w danej gminie. Limity będą dzielić się na trzy kategorie: dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami oraz pozostałych miejscowości w danym województwie.

Przykładowo w pierwszym kwartale 2014 roku w Warszawie ma on wynieść 5 865 zł, w gminach sąsiadujących z nią 4 405 zł, a w pozostałych gminach woj. mazowieckiego 3 670,70 zł. Oznacza to, że po raz kolejny programem wsparcia objęte zostaną najtańsze mieszkania dostępne na rynku. W Warszawie, z oferowanych obecnie mieszkań, limity programu spełnia jedynie 10%, co oznacza, że gdyby został on wprowadzony w tej chwili, nabywcy mogliby wybierać jedynie spośród około 1 600 lokali. Niewykluczone jednak, że wraz ze zbliżającym się wejściem programu w życie, deweloperzy będą zmieniać strukturę oferty oraz obniżą ceny części lokali.

Ile wyniesie wysokość dopłaty?

Wysokość wsparcia ustalana będzie w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia jednego mkw. mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową lokalu i będzie wynosić odpowiednio:

- dla singli i bezdzietnych małżeństw - 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania

- dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci - 15% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania.

Wartość odtworzeniowa obliczana będzie jako iloczyn publikowanego przed BGK wskaźnika dla danej lokalizacji oraz powierzchnię użytkową nabywanego lokalu, przy czym dopłata przysługiwać będzie maksymalnie do 50 mkw.

Dodatkowo jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie miała ona możliwość ubiegać się o kolejne 5% dopłaty.

Zgodnie z ustawą, w momencie przekroczenia w danym roku limitu pieniędzy przeznaczonych na program, BGK wstrzyma przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w danym roku, a banki będą musiały zaprzestać sprzedaży kredytów i poczekać na początek roku kolejnego. Środki na MdM mają wynieść - w 2014 r. 600 mln zł, w 2015 r. 715 mln zł, w 2016 r. 730 mln zł, w 2017 r. 746 mln zł, a w 2018 r. 762 mln zł.

Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta