Limity cenowe programu Mieszkanie dla Młodych

Limity cenowe programu Mieszkanie dla Młodych

27 września Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, tzw. program "Mieszkanie dla Młodych". Według zapowiedzi zacznie on obowiązywać od stycznia przyszłego roku, ale już teraz jego przyszli beneficjenci mogą zacząć rozglądać się za nowym lokum. Znane są bowiem limity cen mieszkań, które będą mogły zakwalifikować się do programu.

Jak wiadomo, limity będą liczone jako 110 procent średniej z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia jednego mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w danej gminie. Wskaźniki te są publikowane przez urzędy wojewódzkie i zostały podzielone na te, które obowiązują na terenie miast wojewódzkich, na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami oraz takie, które znajdują się na terenie pozostałych gmin województwa. Taki podział ma odzwierciedlać poziom cen na danym obszarze. W poniższej tabeli przedstawiono limity, które będą obowiązywać w I kwartale 2014 roku.

Wykres: Limity cen mieszkań w programie Mieszkanie dla Młodych oraz maksymalna wartość dopłat dla poszczególnych województw.

*limity mogą ulec zmianie z początkiem I kwartału 2014 ze względu na kwartalne przesunięcie ustalania limitów w województwie pomorskim. Źródło: redNet Consulting

Najdroższe mieszkanie z rządową dopłatą będzie można kupić w Warszawie (5 864,65 PLN/mkw.), Gdańsku (5 718,35 PLN/mkw.) oraz Poznaniu (5 604,50 PLN/mkw.) Tutaj też nabywcy mogą liczyć na najwyższe dofinansowanie. W Warszawie nawet do 26 657,50 PLN, w Gdańsku do 25 992,50 PLN a w Poznaniu do 25 475 PLN. Najniższe dopłaty otrzymają nabywcy mieszkań w województwie podkarpackim. W samym Rzeszowie wartość dofinansowania nie przekroczy 18 660 PLN (przy maksymalnej cenie nabywanego mieszkania wynoszącej do 4 105,20 PLN/mkw.), a mieszkańcy gmin nieprzylegających do miasta będą mogli kupić mieszkanie w cenie nieprzekraczającej 3 251,05 PLN/mkw. otrzymując przy tym dofinansowanie o wysokości do 14 777,50 PLN.

Mimo, że najdroższe mieszkania spełniające wymogi programu znajdują się w Warszawie, to już gminy przylegające do stolicy, tak uprzywilejowane nie będą. Droższe mieszkania będzie można nabyć w gminach sąsiadujących z Łodzią, Krakowem i Poznaniem, a także w całym województwie pomorskim.

Obowiązujące w danym czasie limity programu będą ogłaszane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla większości województw będą one aktualizowane dwa razy do roku: na przełomie marca i kwietnia oraz września i października. Wyjątkiem jest województwo pomorskie, w którym to wskaźniki prezentowane są z kwartalnym przesunięciem.


Rejestracja

Aby otrzymywać aktualne materiały na temat rynku mieszkaniowego oraz powiadomienie o aktualnościach REDNET Consulting prosimy o zarejestrowanie się w naszym serwisie.

* Pola wymagane
Ładowanie strony.... Proszę czekać.
Oferta